Ana Sayfa


Haber bülteni üyeliği

islam » Dostluk

Kim Allah'a ve Resul'e itaat ederse, işte onlar Allah'ın kendilerine nimet verdiği peygamberler, doğrular (ve doğrulayanlar), şehidler ve salihlerle beraberdir.
Ne iyi arkadaştır onlar.
Bu fazl (lütuf ve ihsan), Allah'tandır. Bilen olarak Allah yeter.

NİSA 69/70

Hayır ey kişi! Gündüzün bir saat bile arkadaşlık yaptığı kimseden, arkadaşı sorumludur.
Resulullah sallualeyhivesellem

Bir gün Hazret-i Fahr-i Alem (s.a.v) Efendimiz, Ebû Zerr-i Gıfâri (r.a)'e buyurdular ki 

"Yâ Ebâ Zerr Allah güzeldir, güzeli sever. Benim niçin gamlandığımı, ne düşündüğümü ve neye müştak olduğumu biliyor musun ? "
Oradakiler: "Bilmiyoruz yâ Resûlullah. Gamını ve düşünceni bize haber ver yâ Resûlullah."
Resûlullah (s.a.v) bir "Allah" dedi:
"İştiyâkım benden sonraki ihvânıma kavuşmak içindir. Onların durumları babalarından ve kardeşlerinden sadece Allah-u Teâla'nın rızâsını kazanmak için ayrı düşerler. Malı Allah için terk ederler. Nefislerini tevâzu ile hor hakir ederler. Şehevâta ve dünya fuzuliyyâtına rağbet etmezler. Allah'ın beytlerinden bir beytde Muhabbetullahdan dolayı mağmum ve mahzûn olarak toplanırlar, kalblerini Allah'a verirler. Ruhları Allah'a bağlı, onları bilmek Allah'a aid. Onların birinin hastalanması bir sene ibadetten efdal olur."
"Eğer istersen anlatayım yâ Ebâ Zerr? "
"İsterim ya Resûlullah."
"Onlardan birisi öldüğü zaman Allah indindeki şereflerinden dolayı semada ölenler gibidirler.
Eğer istersen daha anlatayım yâ Ebâ Zerr? "
"İsterim ya Resûlullah." "Onlardan birisi elbisesindeki bir böcekten müte'ezzi olduğu vakit ona Allah indinde yetmiş hacc ve gazve ecri ve ismail zürriyyetinden kırk köle azad etmiş sevabı verilir, onlardan da her birisi on iki bin kişiye mualdir.
Eğer istersen daha ziyade edeyim ya Ebâ Zerr? "
"Evet yâ Resûlullah ." "Onlardan birisinin arkadaşları arasında iki rekat namaz kılması Nûh (a.s) 'ın Cebel'i Lübnan'da bin yıl ibadet ettiği gibi ibadet eden bir adamın ibadetinden daha efdaldir. İstersen daha ziyade edeyim yâ Ebâ Zerr? "
"İsterim yâ Resûlullah."
"Onlardan birisinin tesbihi kıyamet gününde bütün dünya dağları kadar altın tasadduk edip de gelen bir kimsenin ecrinden daha fazladır. İstersen daha sayayım ya Ebâ Zerr? "
"Evet yâ Resûlullah ." dedim.
Mefhar-i Mevcûdât Sallallahu Aleyhi vesellem Efendimiz saymaya devam ederler:
"Onlardan birine bir kere nazar etmen Allah indinde Beytullah'a nazar etmenden daha sevimlidir.Onun sevindirdiği kimse Allah'ın sevindirdiği bir kimse gibidir. Onu it'am eden Allah'ı it'am etmiş gibidir.
Eğer istersen ziyade edeyim yâ Ebâ Zerr? "
"Evet yâ Resûlullah ."
"Onların yanına günahlarda ısrar ede ede hantallaşmış bir topluluk oturunca Allah onları nazar-ı rahmeti ile nazar edip günahlarını onların hürmetine afv etmeden kalkmazlar. Ya Ebâ Zerr onların gülmeleri ibadettir, şakalaşmaları tesbihtir, uykuları sadakadır.Allah onlara her gün yetmiş kerre nazar eder. Ben bunlara müştakım ya Ebâ Zerr."
Resûlullah (s.a.v) bitkin bir şekilde saçlarını düzeltti, sonra başını kaldırdı, ağlıyordu, gözyaşları gözlerinden inci daneleri gibi dökülüyordu. Bir kere daha "Allah" dedi.
"Onlara müştakım, onlara kavuşmak istiyorum" sonra Nebi (s.a.v) Efendimiz:
"Allah'ım onları muhafaza et, muhaliklerine karşı onlara yardım et, kıyamette gözümü onlarla nurlandır."
"Dikkat edin Allah'ın o velileri ki onlara korku yoktur onlar mahzun da olmayacaklardır."(1) buyurdular. (1) Yunus Suresi: 62

Editör Bilgileri

Münir A..


Editöre Ulaşın

En Son Güncellenenler

freebsd
apiterapi
azdavay_bakirci
aramamotorlari
uyku
kazimkoyuncu
peyzaj

Uzerine.com Copyright © 2005 Uzerine.com
uzerine.com Ana Sayfa | Gizlilik Sözleşmesi | Üye Girişi